Інформація про стан підготовки та впровадження інвестиційних проектів по Сумській області

Оновлено: 11.07.2019

ЩОКВАРТАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ

Інвестиції  в АПК, їх структурна збалансованість є важливим ресурсом економічного розвитку.

В області впродовж останніх років спостерігається стійка позитивна динаміка збільшення потоку інвестицій в аграрний сектор Сумщини. 

Капітальні інвестиції за окремими видами
економічної діяльності по Сумській області 
у січні–березні 2019 року 

  Освоєно (використано), станом на 01.04.2018, тис.грн  у % до загального обсягу по області
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 521 634 38,7
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 45 043 3,3

 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в підприємства сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства та з виробництва харчових продуктів напоїв 

(статистичні дані) 

  Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)
Станом на 01.01.2019 Станом на 01.04.2019
тис. дол. США тис. дол. США
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6 385,4 6 373,9
Виробництво харчових продуктів, напоїв 21 884,4 22 025,7
 
Інформація про стан підготовки та впровадження найбільш важливих
інвестиційних проектів у Сумській області станом на 01.04.2019
 
№ п/п Назва інвестиційного проекту, підприємство-виконавець Характеристика інвестиційного проекту Стан реалізації проекту, %
Потужність Початок реалізації проекту/термін впровадження, роки Рентабельність виробництва, % Строк окупності проекту, роки Соціальний ефект Основний ринок збуту
1 Будівництво молочно-товарного комплексу ПСП АФ «Піонер» (Охтирський район) 1000 голів 2011 - 2020 20 6 Поліпшення стану утримання ВРХ, покращання якості молока, поліпшення умов праці, створення 10 нових робочих місць  Молокопереробні підприємства області 40,0
2

Будівництво елеватора
ТОВ "Кролевецький комбікормовий завод" (м. Кролевець)

150 тис.тонн 2017 - 2019 25 10 Розширення інфраструктури зернового ринку, створення 60 нових робочих місць У межах України, за кордон 99,0
3 Будівництво елеватора
ТОВ "Кононівський елеватор" (Роменський район)
91 тис.тонн 2018 -  2019 25 10 Розширення інфраструктури зернового ринку, створення 10 нових робочих місць У межах України, за кордон 77,0
4 Будівництво елеватора
ТОВ "Авіс Зернотрейд" (Роменський район)
60 тис.тонн 2018 - 2019 25 10 Розширення інфраструктури зернового ринку У межах України, за кордон 53,0